Uncategorized

STEM là gì

GIÁO DỤC STEM là gì?

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) & Math (toán học). Giáo dục STEM

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) & Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức & kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật  & toán học. Các kiến thức & kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép & bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành & tạo ra được những sản phẩm trog cuộc sống hằng ngày.

Những kỹ năng STEM là tích hợp của 4 kỹ năng:

1. Kỹ năng khoa học:  Học sinh được trang bị những kiến thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật & các cơ sở lý thuyết của giáo dục khoa học. Mục tiêu quan trọng nhất là thông qua giáo dục khoa học, học sinh có khả năng liên kết các kiến thức này để thực hành & có tư duy để sử dụng kiến thức &o thực tiễn để giải quyết các vấn đề trog thực tế.

2. Kỹ năng công nghệ: Học sinh có khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, & truy cập được công nghệ, từ những vật dụng đơn giản như cái bút, chiếc quạt đến những hệ thống phức tạp như mạng internet, máy móc.

3. Kỹ năng kỹ thuật:  Học sinh được trang bị kỹ năng sản xuất ra đối tượng & hiểu được quy trình để làm ra nó. Vấn đề này đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp & kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) để có được một giải pháp tốt nhất trog thiết kế & xây dựng quy trình. Ngoài ra học sinh còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu & phản ứng của xã hội trog những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

4. Kỹ năng toán học: Là khả năng nhìn nhận & nắm bắt được vai trò của toán học trog mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. Học sinh có kỹ năng toán học sẽ có khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác, có khả năng áp dụng các khái niệm & kĩ năng toán học &o cuộc sống hằng ngày.

Học sinh Việt Nam tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học dự thi ISEF

Song song kỹ năng STEM, Giáo dục STEM cũng trang bị cho học sinh những kỹ năng phù hợp để phát triển trog thế kỷ 21. Bộ kỹ năng Thế kỷ 21 được tóm tắt gồm những kỹ năng chính:

 • –    Tư duy phản biện & kỹ năng giải quyết vấn đề
 • –     Kỹ năng trao đổi & cộng tác
 • –     Tính sáng tạo & kỹ năng phát kiến
 • –     Văn hóa công nghệ & thông tin truyền thông
 • –     Kỹ năng làm việc theo dự án
 • –     Kỹ năng thuyết trình
 • Những học sinh theo học theo cách tiếp cận giáo dục STEM đều có những ưu thế nổi bật như: kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ & toán học chắc chắn, khả năng sáng tạo, tư duy logic, hiệu suất học tập & làm việc vượt trội & có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm toàn diện hơn trog khi không hề gây cảm giác nặng nề, quá tải đối với học sinh.
 • Với học sinh phổ thông, việc theo học các môn học STEM còn có ảnh hưởng tích cực tới khả năng lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Khi được học nhiều dạng kiến thức trog một thể tích hợp, học sinh sẽ chủ động thích thú với việc học tập thay vì thái độ e ngại hoặc tránh né một lĩnh vực nào đó, từ đó sẽ khuyến khích các em có định hướng tốt hơn khi chọn chuyên ngành cho các bậc học cao hơn & sự chắc chắn cho cả sự nghiệp về sau.
 • Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành & các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt nhất như Học qua dự án – chủ đề, Học qua trò chơi & đặc biệt phương pháp Học qua hành luôn được áp dụng triệt để cho các môn học tích hợp STEM.

 

STEM  triển khai vào chươg trình giáo dục phổ thông như thế nào?

Việt Nam đang thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trog chươg trình giáo dục phổ thông để học sinh hướng đến các hoạt động thực hành & vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề của thực tế cuộc sống.

Những kiến thức & kỹ năng vừa nêu phải được tích hợp, lồng ghép & bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành & tạo ra được những sản phẩm trog cuộc sống hằng ngày.

Trong đó với kỹ năng khoa học, học sinh được trang bị kiến thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật & các cơ sở lý thuyết của giáo dục khoa học. Mục tiêu quan trọng nhất là thông qua giáo dục khoa học, học sinh có khả năng liên kết các kiến thức này để thực hành & có tư duy để sử dụng kiến thức &o thực tiễn để giải quyết các vấn đề trog thực tế.

Với kỹ năng công nghệ, học sinh có khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, & truy cập được công nghệ, từ những vật dụng đơn giản như cái bút, chiếc quạt đến những hệ thống phức tạp như mạng Internet, máy móc.

Về kỹ năng kỹ thuật, học sinh được trang bị kỹ năng sản xuất ra đối tượng & hiểu được quy trình để làm ra nó. Vấn đề này đòi hỏi học sinh phải có khả năng tổng hợp & kết hợp để biết cách làm thế nào để cân bằng các yếu tố liên quan (như khoa học, nghệ thuật, công nghệ, kỹ thuật) để có được một giải pháp tốt nhất trog thiết kế & xây dựng quy trình. Ngoài ra học sinh còn có khả năng nhìn nhận ra nhu cầu & phản ứng của xã hội trog những vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Và cuối cùng, kỹ năng toán học là khả năng nhìn nhận & nắm bắt được vai trò của toán học trog mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. Học sinh có kỹ năng toán học sẽ có khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác, có khả năng áp dụng các khái niệm & kỹ năng toán học &o cuộc sống hằng ngày.

Những học sinh học theo cách tiếp cận giáo dục STEM đều có những ưu thế nổi bật như: kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ & toán học chắc chắn; khả năng sáng tạo, tư duy logic; hiệu suất học tập & làm việc vượt trội; & có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm toàn diện hơn trog khi không hề gây cảm giác nặng nề, quá tải đối với học sinh.

Với học sinh phổ thông, việc theo học các môn học STEM còn có ảnh hưởng tích cực tới khả năng lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Khi được học nhiều dạng kiến thức trog một thể tích hợp, học sinh sẽ chủ động thích thú với việc học tập thay vì thái độ e ngại hoặc tránh né một lĩnh vực nào đó, từ đó sẽ khuyến khích các em có định hướng tốt hơn khi chọn chuyên ngành cho các bậc học cao hơn & sự chắc chắn cho cả sự nghiệp về sau.

Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành & các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các phương pháp giáo dục tiến bộ, linh hoạt nhất như Học qua dự án – chủ đề, Học qua trò chơi & đặc biệt phương pháp Học qua hành luôn được áp dụng triệt để cho các môn học tích hợp STEM.

Hiểu đúng về giáo dục STEM

Tổ chức uy tín trog lĩnh giáo dục khoa học trên thế giới là Hiệp hội các GV dạy khoa học quốc gia Mỹ (National Science Teachers Association – NSTA) được thành lập năm 1944 đã đề xuất ra khái niệm giáo dục STEM (STEM education) với cách định nghĩa ban đầu như sau:

“Giáo dục STEM là cách tiếp cận liên ngành trog quá trình học, trog đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trog thế giới thực, ở đó các học sinh áp dụng các kiến thức trog khoa học, công nghệ, kỹ thuật & toán &o trog các bối cảnh cụ thể giúp kết nối giữa trườg học, cộng đồng, nơi làm việc & các tổ chức toàn cầu, để từ đó phát triển các năng lực trog lĩnh vực STEM & cùng với đó có thể cạnh tranh trog nền kinh kế mới”.

Từ đó tác giả Nguyễn Thành Hải, Nghiên cứu sinh tiến sỹ ngành Giáo dục Khoa học, Viện Nghiên cứu Giáo dục STEM của Đại học Missouri (Mỹ) đã có bài viết rút ra 3 đặc điểm quan trọng khi nói về giáo dục STEM.
 • Thứ nhất đó là cách tiếp cận “liên ngành” khác với “đa ngành”. Mặc dù cũng là có nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhưng “liên ngành” thể hiện sự kết nối & bổ trợ lẫn nhau trog các ngành. Do vậy, nếu một chươg trình học, một trườg học chỉ có nhiều môn, nhiều GV dạy các ngành khác nhau mà không có sự kết nối & bổ trợ lẫn nhau thì chưa được gọi là giáo dục STEM.
 • Thứ hai là sự lồng ghép với các bài học trog thế giới thực, thể hiện tính thực tiễn & tính ứng dụng kiến thức trog việc giải quyết các vấn đề thực tế. Ở đây, không còn rào cản của việc học kiến thức lý thuyết với ứng dụng. Do vậy, các chươg trình giáo dục STEM nhất thiết phải hướng đến các hoạt động thực hành & vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề của thực tế cuộc sống.
 • Thứ ba là sự kết nối từ trườg học, cộng đồng đến các tổ chức toàn cầu; đó là kỷ nguyên của thế giới phẳng, cách mạng công nghiệp 4.0 nơi mà tự động hóa & điều khiển từ xa thông qua các thiết bị điện tử di động lên ngôi, thông qua đường truyền Internet. Do vậy, quá trình giáo dục STEM không chỉ hướng đến vấn đề cụ thể của địa phương mà phải đặt trog mối liên hệ với bối cảnh kinh tế toàn cầu & các xu hướng chung của thế giới, ví dụ như biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo…

STEM trog chươg trình giáo dục ở Việt Nam

Ở Việt Nam các trung tâm giáo dục ngoại khoá đã sớm áp dụng các chươg trình đào tạo STEM cho học sinh. Ngày 1/12/2015, Công ty DTT Educspec chính thức ra mắt chuỗi trung tâm Học viện STEM đáp ứng nhu cầu của các bạn học sinh đam mê STEM tại các cơ sở trên toàn quốc . Một địa chỉ cũng khá nổi tiếng nữa là Học viện Khám phá.

Trong khi đó trườg Tiểu học FPT cũng đã có kế hoạch triển khai giáo dục STEM &o chươg trình chính khóa bắt buộc từ năm học 2017-2018, với sự kết hợp cùng Trung tâm American STEM.

Ở Việt Nam các trung tâm giáo dục ngoại khoá đã sớm áp dụng các chươg trình đào tạo STEM cho học sinh nhiều lứa tuổi.

Trên môi trườg mạng, mạng xã hội chuyên về giáo dục STEM – stem.vn đã chính thức được “hòa mạng” cùng Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc.vn) ngày 1/1/2018 vừa qua. Mạng xã hội stem.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ các thành viên của cộng đồng STEM Việt Nam, những người quan tâm tới giáo dục STEM tại Việt Nam trao đổi, chia sẻ tài học liệu, khóa học, tăng cường các trải nghiệm, thông tin hoạt động về giáo dục STEM – một chủ đề mới phục vụ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0), để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục & dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trog đó cần tập trung &o thúc đẩy đào tạo về STEM bên cạnh ngoại ngữ, tin học trog chươg trình giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao trách nhiệm cho Bộ GD&ĐT thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trog chươg trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trườg phổ thông ngay từ năm học 2017-2018.

Tất nhiên việc đưa STEM &o chươg trình giáo dục phổ thông cũng sẽ gặp một số khó khăn như được nêu ra trog các hội thảo giáo dục, ví dụ như quy định thi cử, đánh giá chất lượng cũng cần thay đổi phù hợp, hay điều kiện cơ sở vật chất sơ sài ở các trườg vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Post Comment

01632.338.336
;